Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach

Kolorowy pasek

Informacja o wyborze oferty " Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla SOSW nr 1 w Policach"

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Powiat Policki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
ul. Janusza Korczaka 53, 72-010 Police
adres mail: soswdnr@poczta.onet.pl

 Znak sprawy: ZP/01/2017             

 

Dotyczy: informacji o unieważnieniu postępowania w części IX – jaja kurze oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w części I,II,III,IV,V,VI,VII oraz VIII w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na„ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla SOSW nr 1 w Policach”

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

W części I- MIĘSO I PRODUKTY WĘDLINIARSKIE

Oferta nr 5- Madar Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin

Uzasadnienie  faktyczne i prawne: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert w części I- Mieso i produkty wędliniarskie

Wpłynęły 2 oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena

Oferta nr 2

Hurtownia Wielobranżowa Rojan Sp.J.J. Patruś i R. Bączyński Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

98,46 pkt.

Oferta nr 5

Madar Dariusz Watral ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin

100 pkt.

 

W części II- ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Oferta nr 6- SEMI Przemysław Fiedorowicz, ul. Bat. Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin

Uzasadnienie  faktyczne i prawne: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert w części II- artytkuły spożywcze

Wpłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena

Oferta nr 6

SEMI Przemysław Fiedorowicz
ul. Bat. Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin

100 pkt.

 

 

 

W części III- PIECZYWO

Oferta nr 8- Ciastkarnia Piekarnia Wiesław Żelek, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski

Uzasadnienie  faktyczne i prawne: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert w części III- pieczywo

Wpłynęły 2 oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena

Oferta nr 7

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie ul. Konstytucji 3-go Maja nr 18, 72-100 Goleniów

99,80 pkt.

Oferta nr 8

Ciastkarnia Piekarnia Wiesław Żelek
ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski

100 pkt.

 

W części IV- MLEKO I NABIAŁ

Oferta nr 6- SEMI Przemysław Fiedorowicz, ul. Bat. Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin

Uzasadnienie  faktyczne i prawne: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert w części IV- Mleko i nabiał

Wpłynęły 4 oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena

Oferta nr 2

Hurtownia Wielobranżowa Rojan Sp.J.J. Patruś i R. Bączyński Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

89,32 pkt

Oferta nr 4

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
 ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

48,39 pkt

Oferta nr 6

SEMI Przemysław Fiedorowicz
ul. Bat. Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin

100 pkt

Oferta nr 9

Baljo Hurt Detal Banach Marcin
ul. Szkolna 2, 72-010 Police 

89,21 pkt

 

W części V- WARZYWA

Oferta nr 9- Baljo Hurt Detal Banach Marcin, ul. Szkolna 2, 72-010 Police 

Uzasadnienie  faktyczne i prawne: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert w części V- WARZYWA

Wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena

Oferta nr 1

Hurtownia warzyw i owoców Piotrex Żaneta Żmudzka ul. Marii Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko

70,66 pkt

Oferta nr 9

Baljo Hurt Detal Banach Marcin, ul. Szkolna 2, 72-010 Police 

100 pkt

 

W części VI- OWOCE

Oferta nr 9- Baljo Hurt Detal Banach Marcin, ul. Szkolna 2, 72-010 Police 

Uzasadnienie  faktyczne i prawne: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert w części VI- OWOCE

Wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena

Oferta nr 1

Hurtownia warzyw i owoców Piotrex Żaneta Żmudzka ul. Marii Konopnickiej 11A, 77-200 Miastko

72,88 pkt

Oferta nr 9

Baljo Hurt Detal Banach Marcin, ul. Szkolna 2, 72-010 Police 

100 pkt

 

W części VII- ARTYKUŁY MROŻONE

Oferta nr 3-

Uzasadnienie  faktyczne i prawne: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert w części II- artytkuły mrożone

Wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena

Oferta nr 3

Margo-Icegastro Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1J/1B/4 , 78-132 Grzybowo

100 pkt.

 

W części VIII- RYBY I PRZETWORY RYBNE

Oferta nr 6- SEMI Przemysław Fiedorowicz, ul. Bat. Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin

Uzasadnienie  faktyczne i prawne: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert w części VIII- ryby i przetwory rybne

Wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena

Oferta nr 6

SEMI Przemysław Fiedorowicz
ul. Bat. Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin

100 pkt.

Część IX – JAJA KURZE  - UNIEWAŻNIONA

Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: w postępowaniu dla części IX – jaja kurze  oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (CZĘŚĆ II, VII, VIII).

Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za złożenie ofert oraz zaprasza do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych organizowanych przez Zamawiającego.

Metadane

Podmiot udostępniający:Milena Garbaciak
Źródło informacji:Milena Garbaciak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Milena Garbaciak
Data wprowadzenia:2018-01-11 18:51:04
Opublikował:Milena Garbaciak
Data publikacji:2018-01-11 18:55:22
Ostatnia zmiana:2018-01-11 18:55:28
Ilość wyświetleń:164
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach
ul. J. Korczaka 53, 71-010 Police

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij